Se også detaljkart og kart med historiske navn.

Jordbærhaugen var opprinnelig en av to husmannsplasser under By. Den andre het Bakken og lå litt lengre øst. Den ble fraflyttet og lagt under Jordbærhaugen, som etter hvert ble utvidet til å bli et gårdsbruk.
Navnet brukes også om kollepartiet fra gården Jordbærhaugen og vestover til Solkollen, men det offisielle navnet på dette er Jordbærhaugkollen. Kollen svarer godt til navnet sitt, da det var gode forekomster av jordbær langs den gamle driftsveien opp til dalen mellom Solkollen og Jordbærhaugkollen. 

Bolighuset på Jordbærhaugen er pusset opp og leies ut av Løvenskiold.

Kilder:
Budstikka 07.06.2015
Skiforeningen.no (Januar 2017)

Jordbærhaugen
Jordbærhaugen 1969. Sett fra sydvest. Kilde: Bærum bibliotek
Jordbærhaugen 2017. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Da krigen sluttet i 1945 mobiliserte Milorggruppe 13313 på Jorbærhaugen. For første gang kunne de få vite de riktige navnene, ikke bare bruke dekknavn på hverandre.
Her ble det delt ut våpen. Man skulle nå sikre at avviklingen av de tyske styrkene gikk riktig for seg. Kilde: Bærum bibliotek