Hellerud gård. Gårdsgutten er ute på jordet og arbeider 17. mai 1930.
Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart

Om gården
Gården ligger på et flatt berg, derav navnet. Eller var det en kar som het Helle som ryddet gården?

Hellerud ble bosatt i middelalderen (500 e.Kr – 1500 e.Kr). Gården hørte i 1398 til bispestolen i Oslo. Fra 1625 lå gården under Nesøygodset, i 1650 under Burud. I 1663 fulgte den med i salget til Knut Frantzen, og elleve år senere ble den solgt til Johan Krefting på Bærums Verk. I 1694 solgte Anna Krefting gården, som da ble i selveiergård. Konrad Clausen på Bærums Verk kjøpte den tilbake i 1775. Senere tilhørte den Bærums Verk til godt ut på 1900- tallet. I dag er Bærum Golfklubb og Bærum kommune eier.

I 1865 var det en liten butikk på Hellerud. Ellers måtte lommedølene til Kristiania eller Sandvika for å handle.

Golfklubb
Bærum Golfklubb ble stiftet i 1972. Klubben holder til på Hellerud gård som ble overtatt av klubben i forbindelse med etableringen av golfbanen i 1989. Senteret for Bærum Golfklubb, med klubbhus, proshop, kafeteria og treningsområde, ligger delvis på de gamle tuftene etter Hellerud. Tre av de gamle husene på gårdstunet er bevart. Klubbhuset ligger der låven sto.

Veien gjennom tunet på Hellerud gård blir omtalt som Bispeveien. Grunnen er at veien ble beskrevet i biskop Jens Nilssons beretning om visitasreisen i 1594. I dag går Pilegrimsleden i denne traséen. Se egen omtale.

Gammalt frå Lommedæl`n
Egill Bø forteller i sin bok "Gammalt frå Lommedæl`n" (skrevet på lommedalsdialekt):
"En gong han gamle Løvenskiold og Stamnæs kom for å se over husa (på Hellerud) holdt'n Krestian på å kjøre i turnipsåker'n. Da'n såg hokke det var som kom, spent'n frå hesten og rusle fram i tunet. Stamnæs hadde bare litt hår i nakken. Da'n Krestian kom fram tel dom sa Stamnæs: "De er grå i håret både folk og fe her på Hellerud." Han Krestian tok a si' lua og sa: "Men det sitter da der." Løvenskiold storlo og Helleru'n fekk alt som han ville".

For å se informasjon om gårdens eiendom, oppdeling, bygninger m.m. i dag, kan man gå til norgeskart.no, og skrive gårdsnavnet i søkefeltet. Velg deretter "SE EIENDOMSINFORMASJON". Huk av for "MARKER EIENDOM". Klikk eventuelt også på "VIS MER INFORMASJON".
På en PC kan man enkelt bare klikke på den gården/det stedet man ønsker informasjon om.

Kilder:
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek.
Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget.
Trulsrud, Halstein og A. Morgan Olsen. Foredraget "På kryss og tvers i Lommedalen" . Holdt på Lommedalen og Bærums Verk seniorsenter 2008.
Bø, Eigill. (1987). Gammalt frå Lommedæl'n. NKS-forlaget.
Kulturminner i Bærum. Utgitt av Bærum kommune


Hellerud
Hellerud 1950. Sett fra sydøst. Kilde: Bærum bibliotek
Golfsenteret på Hellerud. Sett fra syd 2017. Foto: Knut Erik Skarning
De tre gamle husene som står igjen på Hellerud. Sett fra nordøst 2017. Fra venstre: Våningshus (1860), sabbur og vognskjul (1913). Foto: Knut Erik Skarning