Hellerud gård. Gårdsgutten er ute på jordet og arbeider 17. mai 1930.
Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart

Hellerud har adresse Hellerudveien 50 og 51.

Gården ligger på et flatt berg, derav navnet. Eller var det kanskje en kar som het Helle som ryddet gården?

Hellerud ble bosatt i middelalderen (500 evt. – 1550 evt.). Gården hørte i 1398 til bispestolen i Oslo. Fra 1625 lå gården under Nesøygodset, i 1650 under Burud. I 1663 fulgte den med i salget til Knut Frantzen, og elleve år senere ble den solgt til Johan Krefting (eier av Bærums Verk). I 1694 solgte Anna Krefting (eier av Bærums Verk) gården, som da ble i selveiergård. Konrad Clausen (eier av Bærums Verk) kjøpte den tilbake i 1775. Senere tilhørte den Bærums Verk til godt ut på 1900- tallet. I dag (2018) er Bærum Golfklubb og Bærum kommune eier.

I 1865 var det en liten butikk på Hellerud. Ellers måtte lommedølene til Kristiania eller Sandvika for å handle.

Golfklubb
Bærum Golfklubb ble stiftet i 1972. Klubben holder til på Hellerud gård som ble overtatt av klubben i forbindelse med etableringen av golfbanen i 1989. Senteret for Bærum Golfklubb, med klubbhus, proshop, kafeteria og treningsområde, ligger delvis på de gamle tuftene etter Hellerud. Tre av de gamle husene på gårdstunet er bevart. Klubbhuset ligger der låven sto.

Veien gjennom tunet på Hellerud gård blir omtalt som Bispeveien. Grunnen er at veien ble beskrevet i biskop Jens Nilssons beretning om visitasreisen i 1594. I dag går Pilegrimsleden i denne traséen.

Galleri Akvarellen
Det gamle våningshuset leies ut til Galleri Akvarellen, som drives av Britt S. Lønaas. Hun ønsker å vise hvilken bredde og muligheter akvarellteknikken har.
Huset er pusset opp innvendig, men det utvendige er bevart. I dag (2018) har Britt S. Lønaas, Leila Engebretsen og Anne Haavik sitt atelier her. En malergruppe hoder til i huset og det holdes malekurs.

Gammalt frå Lommedæl`n
Egill Bø forteller i sin bok "Gammalt frå Lommedæl`n" (skrevet på lommedalsdialekt):
"En gong han gamle Løvenskiold og Stamnæs kom for å se over husa (på Hellerud) holdt'n Krestian på å kjøre i turnipsåker'n. Da'n såg hokke det var som kom, spent'n frå hesten og rusle fram i tunet. Stamnæs hadde bare litt hår i nakken. Da'n Krestian kom fram tel dom sa Stamnæs: "De er grå i håret både folk og fe her på Hellerud." Han Krestian tok a si' lua og sa: "Men det sitter da der." Løvenskiold storlo og Helleru'n fekk alt som han ville".

For å se informasjon om gårdens eiendom, oppdeling, bygninger m.m. i dag, kan man gå til norgeskart.no, og skrive gårdsnavnet i søkefeltet. Velg deretter "SE EIENDOMSINFORMASJON". Huk av for "MARKER EIENDOM". Klikk eventuelt også på "VIS MER INFORMASJON".
På en PC kan man enkelt bare klikke på den gården/det stedet man ønsker informasjon om.

Kilder:
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek
Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget
Trulsrud, Halstein og A. Morgan Olsen. Foredraget "På kryss og tvers i Lommedalen" . Holdt på Lommedalen og Bærums Verk seniorsenter 2008.
Bø, Eigill. (1987). Gammalt frå Lommedæl'n. NKS-Forlaget
Kulturminner i Bærum. Utgitt av Bærum kommune
Galleri Akvarellen
Bærumskart
Btitt S. Lønaas som driver Galleri Akvarellen


Hellerud
Hellerud 1950. Sett fra sydøst. Kilde: Bærum bibliotek
Golfsenteret på Hellerud 2017. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
De tre gamle husene som står igjen på Hellerud. Sett fra nordøst 2017. Fra venstre: Våningshus fra 1860, stabbur og vognskjul fra 1913. I våningshuset holder nå (2018) Galleri Akvarellen til. Foto: Knut Erik Skarning.
Galleri Akvarellen. Her er det Arne Berg som har utstilling. Foto: Knut Erik Skarning