Haslumseter

Om Haslumseter
Tre gårder hadde seter på Haslumseter, Haslum, Ramstad og Nordby. Den opprinnelige setra brant ned rundt 1880.

Grunnstein til kapellet ble lagt ned av Oslobispen Johannes Smemo i 1967 med over 1000 mennesker til stede. I 1969 ble den ferdige byggningen innviet av biskop Fridtjof Birkeli.
Kapellet er tegnet av arkitekt Magnus Paulsson.
Det eies og drives av menigheter i Bærum og vestre del av Oslo. Det holdes jevnlige gudstjenester på søndager.

Kapellet har sengeplass til 26 personer og brukes mest av konfirmantgrupper og andre som ønsker en helg i skogen. Fra Lommedalen er det særlig speiderne som bruker stedet. De som overnatter hjelper til med gudstjeneste og servering på søndagen. (2017)


Kilder:
Natur og Kulturminner i Bærumsmarka. Bærumsmarkas venner 1991 – 1996

Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget.
Kirkeposten. Lommedalen menighetsråd.

 

 

Haslumseter 2011. Kilde: Bærum bibliotek