Grorud

Se også detaljkart og kart med historiske navn, bl.a. på plasser under Grorud.

Om gårdene
Grorud ble ryddet i høymiddelalderen (1050 – 1350). Navnet betyr "gården som Gro ryddet".
Gården har tilhørt kronen (kongen) og kirken. Senere har det vært flere eiere.
Grorud ble delt i 1743 i Vestre Grorud (på nedsiden av Skollerudveien) og Østre Grorud (på oversiden av Skollerudveien).
Østre Grorud ble solgt til Conrad Clausen (eier av Bærums Verk) og har senere tilhørt Bærums Verk. Husene på gården ble revet omkring 1900.

På Vestre Grorud, ble det under vårpløyingen 1959 funnet et bronsekrusifiks fra middelalderen (500 - 1500). Se bilde nedenfor.

Det lå flere plasser under Grorud. (Se detaljkart):

Grorudbråten var husmannsplass under Vestre Grorud. Dette området er nå bebygd.

Sørbråten var en husmannsplass uten jord, som ble fradelt Vestre Grorud.

Lesterud skole er bygget på Østre Grorud. Skolen ligger litt syd for der plassen Lesterud (som hørte til Skollerud) lå.

Hønseriet på Grorudenga: Se egen omtale

Grorudhaugen trevarefabrikk
Grorudhaugen trevarefabrikk ble anlagt på en parsell av Grorudhaugen. Se egen omtale

For å se informasjon om gårdens eiendom, oppdeling, bygninger m.m. i dag, kan man gå til norgeskart.no, og skrive gårdsnavnet i søkefeltet. Velg deretter "SE EIENDOMSINFORMASJON". Huk av for "MARKER EIENDOM". Klikk eventuelt også på "VIS MER INFORMASJON".
På en PC kan man enkelt bare klikke på den gården/det stedet man ønsker informasjon om.

Kilder:
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek.
Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget.
Bø, Eigill. (1987). Gammalt frå Lommedæl'n. NKS-forlaget.

 

 

Vestre Grorud 1969. Sett fra sydvest. Østre Grorud lå bak til høyre, men husene her ble fjernet ca. 1900. Kilde: Bærum bibliotek

Grorudenga (vi ser hønseriet til venstre) 1969. Kilde: Bærum bibliotek

Bronsekrusifiks funnet på Vestre Grorud. Korset ble båret i en snor rundt halsen. Det er fra
middelalderen (500 e.Kr. - 1500 e.Kr.), og symboliserer en ny periode med ny religion.
Kilder:
Jacobsen, Jacob. (1976). Lommedalen: en bygd i bygda. Kulturutvalget i Bærum.

Kulturminnesøk.
Vestre Grorud sett fra sydøst 2017. Foto: Knut Erik Skarning