Grorud

Se også detaljkart og kart med historiske navn, bl.a. på plasser under Grorud.

Grorud har adresse Skollerudveien 84.

Grorud ble ryddet i høymiddelalderen (1050 evt.– 1350 evt.). Navnet betyr "gården som Gro ryddet".
Gården har tilhørt kronen (kongen) og kirken. Senere har det vært flere eiere.
Grorud ble delt i 1743 i Vestre Grorud (på nedsiden av Skollerudveien) og Østre Grorud (på oversiden av Skollerudveien).
Østre Grorud ble solgt til Conrad Clausen (eier av Bærums Verk) og har senere tilhørt Bærums Verk. Husene på gården ble revet omkring 1900.

På Vestre Grorud, ble det under vårpløyingen 1959 funnet et bronsekrusifiks fra middelalderen (500 evt.- 1500 evt.). Se bilde nedenfor.

Plasser under Grorud. Se detaljkart
Grorudbråten
var husmannsplass under Vestre Grorud. Dette området er nå bebygd.

Sørbråten
Se egen omtale

Lesterud skole er bygget på Østre Grorud. Skolen ligger litt syd for der plassen Lesterud (som hørte til Skollerud) lå.

Hønseriet på Grorudenga: Se egen omtale

Grorudhaugen trevarefabrikk
Grorudhaugen trevarefabrikk ble anlagt på en parsell av Grorudhaugen. Se egen omtale

For å se informasjon om gårdens eiendom, oppdeling, bygninger m.m. i dag, kan man gå til norgeskart.no, og skrive gårdsnavnet i søkefeltet. Velg deretter "SE EIENDOMSINFORMASJON". Huk av for "MARKER EIENDOM". Klikk eventuelt også på "VIS MER INFORMASJON".
På en PC kan man enkelt bare klikke på den gården/det stedet man ønsker informasjon om.

Kilder:
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek
Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget
Bø, Eigill. (1987). Gammalt frå Lommedæl'n. NKS-Forlaget
Bærumskart

 

 

Vestre Grorud 1969. Sett fra sydvest. Våningshuset er fra 1840 og driftsbygningen er fra 1927. Østre Grorud lå bak til høyre, men husene her ble fjernet omkring 1900.
Kilde: Bærum bibliotek

Grorudenga 1969. Vi ser hønseriet til venstre. Kilde: Bærum bibliotek

Bronsekrusifiks funnet på Vestre Grorud. Korset ble båret i en snor rundt halsen. Det er fra
middelalderen (500 evt. - 1500 evt.), og symboliserer en ny periode med ny religion.
Kilder:
Jacobsen, Jacob. (1976). Lommedalen: en bygd i bygda. Kulturutvalget i Bærum.

Kulturminnesøk
Vestre Grorud sett fra sydøst 2017. Foto: Knut Erik Skarning