Gommerud

Navnet Gommerud kommer antakelig av mannsnavnet Gudmund. Gommerud er kjelenavn for Gudmund. Navnet ble i 1666 skrevet Gudmundrud.

Gården er fra middelalderen (500 e.Kr - 1500 e.Kr), kanskje ble den ryddet på 12-13 hundretallet. Det er usikkert om gården lå øde etter Svartedauden.

I 1608 Fant Paul Smelter jernmalm i åsen på gårdens grunn. Gården hadde også fossefall og skog som var nødvendig for å drive jernverk. Gommerud ble derfor kjøpt av jernverket som Paul Smelter startet. Selger var den private eieren baker Jens Holm i Oslo.

Smeltehytte ble bygd i 1615 ved fossen Spikerbrukfallet i Lomma (som hørte til Gommerud). Opplysningene om dette er usikre.

På Gommerud bodde i en periode Johan Krefting som var svaklig og lungesyk. Johan var sønnen til Hermann og Anna Krefting, født Vogt. Han må ikke forveksles med Annas far som også het Johan og som var Verkseier.

Gården hadde på den tiden et flott parkanlegg med rosehekker, fiskedammer og fine søyler. På søndager fikk arbeiderne ved Verket lov å spasere i parken. Parken strakte seg under Gommerudåsen østover mot der Sjømennenes Helseheimen ligger i dag. I dag er det lite igjen av parken.

Gommerud ble etterhvert, gjennom oppstykking, salg og ombygging, redusert til et småbruk, nærmest en husmannsplass.

Nedenfor (syd for) Gommerud lå to store arbeiderboliger, "Brakkene". Se nederste bilde.

Store deler av Gommerud er nå utparsellert til boliger.

Tunet ble restaurert til Kulturminneåret 2009. Fjøset er delvis bygget med slaggstein, stein som var støpt av slagg fra jernfremstillingen.

For å se informasjon om gårdens eiendom, oppdeling, bygninger m.m. i dag, kan man gå til norgeskart.no, og skrive gårdsnavnet i søkefeltet. Velg deretter "SE EIENDOMSINFORMASJON". Huk av for "MARKER EIENDOM". Klikk eventuelt også på "VIS MER INFORMASJON".
På en PC kan man enkelt bare klikke på den gården/det stedet man ønsker informasjon om.

Kilder:
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum, Del 2, Lommedalen. Bærum bibliotek.
lokalhistoriewiki.no (Mars 2017)
Bærums Verk, i går, i dag, i morgen. Bærums Verk IF (Artikkel av Bjørn Høvik)
John Harry Olsen. Kjentmann og forfatter av flere artikler om lokalhistorie fra området.
Elisabeth Høvås. En historie om Bærums Jernverk.
Christensen, Jan (redaktør). (1996). Idrettsglede gjennom 100 år. Bærums Verk idrettsforening.
Terje Gunnar Halvorsen. Beboer på Bærums Verk.
Davidsen, Trygve M. (1971). Mer om livet i min barndoms dal. Eget forlag.
 

Tunet på Gommerud 2017. Vi ser fjøset av slaggstein. Foto: Knut Erik Skarning
Arbeiderbolig med tre leiligheter 2017. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart med historiske navn
Det gamle fjøset på Gommerud før rehabilitering. Bildet er tatt 2008.
Kilde: Bærum bibliotek
På bildet ser vi de to store arbeiderboligene, "Brakkene" som lå nedenfor Gommerud. Kilde: Bærum Bibliotek
Utsikt fra Eineåsen mot Kolsås. Vi ser Gommerud nede til høyre. Bildet er tatt før 1980.
Antatt fotograf: Bjørn Aleksander Halle.