Glitterud (Glitre)

Glitterud (Glitre) var husmannsplass under Løken.
Plassen ble senere selveier og solgt til Bærums Verk midt på 1900-tallet. Deretter var plassen bolig for arbeidere ved verket.

Kilde: Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek.

 

GlItterud 1970. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart med historiske navn
Glitterud sett fra nordvest 2017. Foto: Knut Erik Skarning