Fin utsikt mot Toppenhaug fra "Frøkenutsikten" 2017. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart


Baron Wedel Jarlsberg, som var verkseier fra 1853 til 1897, etterlot seg ingen sønner, men tre aktive og virksomme døtre. De to eldste, Caroline og Harriet, ble kalt Baronfrøknene. De bodde hele sitt liv på "Slottet", og hver søndag gikk de opp til det som senere har fått navnet "Frøken utsikten". Caroline og Harriet var svært opptatt av de sosiale forholdene på Verket. De opprettet blant annet et legat for syke og andre hjelpetrengenede. Det var derfor helt i tråd med frøknenes sosiale holdning at Gullhaug Bo- og behandlingshjem ble etablert ved "Frøkenutsikten". Den tredje datteren til baronen, Elise, ble gift med Carl Løvenskiold, den første Løvenskiold på verket. Se "Slottet".

1. påskedaksmorgen, så lenge frøknene levde, spilte Bærums Verk Musikkorps salmer fra "Frøkenutsikten".

For å komme til utsiktspunktet er det anbefalt å gå gangstien. Se detaljkart (lenke øverst på siden).

Kilder:
Christensen, Jan (redaktør). (1996). Idrettsglede gjennom 100 år. Bærums Verk idrettsforening.

Elisabeth Høvås. En historie om Bærums Jernverk.


"Frøkenutsikten"
"Frøkenutsikten" ligger til venstre for Gullhaug Bo- og behandlingshjem som vi ser her. 2017. Foto: Knut Erik Skarning
Utsikt mot Oslofjorden og utsikt mot "Slottet" der frøknene bodde. 2017.
Foto: Knut Erik Skarning