Driftsbygningen

Den store Driftsbygningen (fjøsbygningen) vi ser fra Lommedalsveien ble bygget i 1934. Her var det 80 - 100 melkekyr og ungdyr som det ble sagt var av de beste i landet. Det ble innført okser av Rødt og Hvitt fe fra Sverige og Finnland. Jordbruksfullmektig Th. Jacobsen var en dyktig husdyrsmann.

Melkeproduksjonen ble lagt ned omkring 1960. Det ble nå satset på kjøttproduksjon av sau, og det ble bygget et stort sauefjøs på Søndre Burud. Senere ble hele besetningen på 1000 vinterforede sauer plassert i driftsbygningen.

Kilde:
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

 

Driftsbygningen 2017. Sett fra sydøst. Venstre del (med mur) var fjøs, høyre del var låve. Foto: Knut Erik Skarning