Kilde: Økonomisk kartverk (1980) med historiske navn hentet fra Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek.
Nedenfor ser vi forstørrede kartutsnitt av området som hørte til Verket. Her kan man sammenlikne hvordan det så ut før og nå (2017). For å se mer detaljerte omtaler og bilder av enkeltsteder, må man gå tilbake til hovedkartet og klikke på markørene der.
Etter å ha studert kartene nedenfor kan det anbefales å gå tilbake til hovedkartet å klikke på "Gamle oversiktsbilder" over kartutsnittet av Verket.
Detaljkart (før og nå)
Nå: Maxbo
Før: Grisehus
Før grisehuset kom lå det en stor hammer her som bearbeidet jernet fra masovnen
Kuba
Nå: Helserelaterte forretninger
Før: Abeiderboliger
Nå: Butikker, blant annet
"Rema 1000"

Før: Hele dette området var trevarefabrikk og lager for trevarer.
Før dette var det smie der "Rema 1000" ligger.
Det lå også en stor hammer her som bearbeidet jernet fra masovnen
Nå: Bakeri
Før: Fyrhus
Nå: Tra-fo
Før: Plassen "Sverige" (Bakke)
Vertshuset: Vi ser (med sola): Vertshuset, bryggerhus med bakerovn, stabbur og Låve med fjøs.
Vekter- stua
Før: Her lå "Veaplassen" med blant annet hus for tørking av ved.
"Nedre brakka"
Kreta
Nå: Boliger
Før: Arbeiderboliger
Nå: Galleri
Før: Gasshuset
Nå: Blant
annet "Verket Sport"

Før: Jernlager
Her ligger rester av masovnen.
Nå: Butkksenter
Før: Gammel (t.v.) og ny (t.h.) støperibygning.
Sandtårn
Nå: Bolighus
Før: Lokalet
Kilde for kartgrunnlag: norgeskart.no
Kilde for opplysninger: Se under omtalene du kommer til fra hver markør i hovedkartet.
Økonomisk kartverk (1980) med historiske navn
Nå: Kontorer. Informasjon
Før: Hovedbygning (til 1848)
Nå: Nordre Portnerstue: Design/Keramikk
Søndre Portnerstue: "Strikkeverket"

Før: Nordre Portnerstue: Verkseier Conrad Clausen hadde kontor, høvelbenk og tegnesaker.
Søndre Portnestue:. Kontor
Nå: Fotograf
Før: Kraftstasjon
Nå: Melboden (pizza)
Før: Melbod (Mellager)
Nå: Pannekakehuset og Billedhugger (t.h.)
Før: Forvalterbolig og bryggerhus (t.h.)
Nå: Vielseskapell
Før: Stabbur
Nå: Forretninger/verksteder
Før: Arbeiderboliger
Før: Her lå flere hus bygget av slaggstein.
Ble revet da veien ble lagt om.
Før: Lommedalsveien gikk fra Verksgata og oppover skråningen
her.
Nå: Verket Yoga
Før: Rulla (Her kunne man rulle tøy)
Nå: Designer og Bokholder
Før: "Stortinget" (Boliger)
Nå: Parkering.
Før: Her lå stallene.
Griseberget (Svineberget)
Nå: Glassblåser og utsalg.
Før: Brannstasjon. (Den nye)
Klokkeboden. Var først arbeiderbolig.
Ishuset
Nå: Mest nye hus med gallerier, kunst, mathus mm.
Før: I dette området lå det opprinnelig små uthus til arbeiderboligene. Ved elven var det vaskeplass.
Ett av husene (i midten på venstre side) er et ombygget gammelt hus.
Stallkarbolig
Hovedbygningen "Slottet"
Slagghaugen
Her lå storskolen
(Brant ned)
Nå: Keramikkverksted
Før: Småskole, deretter overtok Handelsforeningen med utsalg.
Her lå husmannsplassen Toppenhaug.
(Brant ned)
Nå: Bolig
Før: Skogforvalterbolig
Elveplassen
Brannstasjon (den eldste)
Nå: Bolig
Før: Arbeiderboligen "Island"
Nå: Fotograf
Før: Kraft- stasjon
Nå: Bensin- stasjon
Før: Bad
Nå: Bjerketrær
Før: "Petra stadion"