By 1969. Sett fra sydvest. Våningshuset lengst til høyre (med takoppløft) er opprinnelig fra midten av 1700-tallet. Våningshuset foran og til venstre for dette er fra siste del av 1800-tallet. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart og kart med historiske navn, bl.a på plasser under By.

By har adresse Byveien 30 og 32.

By ble ryddet i eldre jernalder (500 fvt. – 550 evt.). Gården er blant de eldste i Lommedalen. Navnet By (også skrevet Bye) betyr gården. Kanskje fikk gården navnet den gang By var den eneste gården som fantes i Lommedalen.
I Lommedalen Vels jubileumsskrift fra 1972 står det at gården By opprinnelig kan ha hatt egen kirke, og da By ble delt, fikk den delen som beholdt kirken navnet Kirkeby. Kirken kan ha stått der Solhaug ligger nå, en kirke skulle ligge på en høyde. Det er imidlertid ikke funnet spor etter noen kirke, og den er ikke nevnt i dokumenter.

By hørte til Nesøygodset i 1625. Senere har gården vært en del av Bærums Verk.
By består av en Østre og Vestre del som, sammen med Jordbærhaugen, drives som ett bruk.

I eldre tid besto gjerne gårdene av svært mange små uregelmessige åkerlapper. Man tror at det på By var minst 40 åkerlapper på 1700-tallet.

Martin Bye drev gården fra 1896. Han var en vel ansett gårdbruker og hadde stor interesse for hesteavl. Han startet Bærum og Omegns Hesteavlsforening i 1914 og ble dens første formann.

Plasser under By
Jordbærhaugen
var en husmannsplass under By.
Se egen omtale

Andre plasser som har ligget under By: Se detaljkart

For å se informasjon om gårdens eiendom, oppdeling, bygninger m.m. i dag, kan man gå til norgeskart.no, og skrive gårdsnavnet i søkefeltet. Velg deretter "SE EIENDOMSINFORMASJON". Huk av for "MARKER EIENDOM". Klikk eventuelt også på "VIS MER INFORMASJON".
På en PC kan man enkelt bare klikke på den gården/det stedet man ønsker informasjon om.

Kilder:
Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget. Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek
Martinsen, Liv. (1983) Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget

Jacobsen, Jacob. (1976). Lommedalen: en bygd i bygda. Kulturutvalget i Bærum.
Kirkeby, Kjell. (1972). Lommedalen Vel 1922 – 1972. Utgitt av styret for Lommedalen Vel
Rik på historie. Utgitt av Bærum kommune
Bærumskart 

By
By 2017. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning