By 1969. Sett fra sydvest. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart og kart med historiske navn, bl.a på plasser under By.

Om gården
By ble ryddet i eldre jernalder (500 f.Kr. – 550 e.Kr.). Gården er blant de eldste i Lommedalen. Navnet By (også skrevet Bye) betyr "gården". Kanskje fikk gården navnet den gang By var den eneste gården som fantes i Lommedalen?
I Lommedalen Vels jubileumsskrift fra 1972 står det at gården By opprinnelig kan ha hatt egen kirke, og da By ble delt, fikk den delen som beholdt kirken navnet Kirkeby. Kirken kan ha stått der Solhaug ligger nå, en kirke skulle ligge på en høyde.

By hørte til Nesøygodset i 1625. Senere har gården vært en del av Bærums Verk.
By består av en Østre og Vestre del som, sammen med Jordbærhaugen, drives som ett bruk.

Jordbærhaugen var en husmannsplass under By. Se egen omtale

Andre plasser som har ligget under By: Se detaljkart.

Martin Bye drev gården fra 1896. Han var en vel ansett gårdbruker og hadde stor interesse for hesteavl. Han startet Bærum og Omegns Hesteavlsforening i 1914 og ble dens første formann.

For å se informasjon om gårdens eiendom, oppdeling, bygninger m.m. i dag, kan man gå til norgeskart.no, og skrive gårdsnavnet i søkefeltet. Velg deretter "SE EIENDOMSINFORMASJON". Huk av for "MARKER EIENDOM". Klikk eventuelt også på "VIS MER INFORMASJON".
På en PC kan man enkelt bare klikke på den gården/det stedet man ønsker informasjon om.

Kilder:
Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget. Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek.Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget.
Jacobsen, Jacob. (1976). Lommedalen: en bygd i bygda. Kulturutvalget i Bærum.
Kirkeby, Kjell. (1972). Lommedalen Vel 1922 – 1972. Utgitt av styret for Lommedalen Vel.


 

By
By 2017. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning