Vertshuset

Vertshuset ble opprettet omkring 1740 etter kongelig befaling, og er en av de eldste bygningene ved Verket. Det har vært skjenkested og samlingssted for verksfolket og langveisfarende på vei vestover via Den bergenske kongevei. Vertshuset ligger rett ved Smedbroen som går over Lomma. Se Detaljkart

Vertshuset hadde også en funksjon for de vanskeligstilte i lokalsamfunnet. Avgiften fra brennevinssalget og bøter for drukkenskap gikk ikke til Kongen, men til Verkets fattigkasse.

Huset var vertshus frem til ca. 1890. Deretter har det vært blant annet legekontor og bolig. Det ble fredet i 1939.
I 1987 ble huset restaurert og igjen åpnet for servering.

Lommedalsveien innover Lommedalen fulgte den smale veien mellom Vertshuset og Lomma (til høyre på det øverste bildet) før den ble lagt om til nåværende trasé.

Kilder:
Bærums Verk, Guide over gamle bygninger. (Bærum Kommune. Kommunalavdelingen for undervisning).
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek
Christensen, Jan (redaktør). (1996). Idrettsglede gjennom 100 år. Bærums Verk idrettsforening
Bærumskart

 

Vertshuset (til høyre) 1874. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek

Vertshuset 2017. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Tunet bak Vertshuset 2017. Fra venstre ser vi: Bryggerhuset (som også hadde bakerovn) fra 1870, stabburet fra 1750 og låven fra 1870. Fjøset ligger utenfor bildet til høyre. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart (før og nå) og Gamle oversiktsbilder