Vertshuset

Vertshuset ble opprettet omkring 1740 etter kongelig befaling, og er en av de eldste bygningene ved Verket. Det har vært sjenkested og samlingssted for verksfolket og langveisfarende på vei vestover via Den bergenske kongevei. Vertshuset ligger rett ved Smedbroen som går over Lomma (se detaljkart).

Vertshuset hadde også en funksjon for de vanskeligstilte i lokalsamfunnet. Avgiften fra brennevinssalget og bøter for drukkenskap gikk ikke til Kongen, men til Verkets fattigkasse.

Huset var vertshus frem til ca. 1890. Deretter har det vært blant annet legekontor og bolig. Det ble fredet i 1939.
I 1987 ble huset restaurert og åpnet for servering.

Lommedalsveien innover Lommedalen fulgte den smale veien mellom Vertshuset og Lomma (til høyre på det øverste bildet) før den ble lagt om til nåværende trasé.

Kilder:
Bærums Verk, Guide over gamle bygninger. (Bærum Kommune. Kommunalavdelingen for undervisning).
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek.
Christensen, Jan (redaktør). (1996). Idrettsglede gjennom 100 år. Bærums Verk idrettsforening.

 

Vertshuset (til høyre) 1874. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek

Vertshuset 2017. Foto: Knut Erik Skarning
Bak Vertshuset 2017. Vi ser, fra venstre, Bryggerhus (som hadde bakerovn), stabburet og låven. (Fjøset ligger utenfor bildet til høyre). Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart (før og nå) og Gamle oversiktsbilder