Bakken (Sverige)
Vi ser Plassen Bakken (Sverige) til venstre. Foran til høyre ser vi Vekterstua og i midten ser vi Jegerbakken/Grindabakken. Kilde: Bærum bibliotek

Bakken (Sverige) var en husmannspalss under Eine. Plassen er avmerket på kart fra 1825.
Bakken ble også kalt Sverige fordi det en tid bodde svensker her. Husene måtte rives til fordel for en transformatorstasjon.
Våningshuset ble flyttet til Jordbærhaugen.

Kilder:
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek
Bærums Verk, i går, i dag, i morgen. Bærums Verk IF

I dag (2017) ligger en transformatorstasjon der Bakken lå. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart (før og nå) og Gamle oversiktsbilder