"Stortinget"

"Stortinget" ble bygget ca. 1850 som bolig for flere familier som arbeidet på støperiet. Navnet fikk bygningen fordi beboerne ivrig diskuterte politikk i forbindelse med Norges frigjøring i 1905.
Leilighetene i huset var på et rom og kjøkken. Mange flyttet inn som nygift og levde der et helt liv. På tunet finnes fortsatt også bryggerhuset der rulla sto.
Bygningen ble restaurert 1986.

"Stortinget" har også vært kalt "Krysbybrakka", oppkalt etter brødrene Ole og Andreas Krydsby som kom til Verket som hjulmakere. (I Kulturminner i Bærum. Utgitt av Bærum kommune står det at det er byggmesteren som er opphav til navnet).

I dag (2017) holder Torsteinsen Design og Bærum Bokholderi AS til i bygningen.

Kilder:
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek.
Bærums Verk: Guide over gamle bygninger.
(Bærum Kommune. Kommunalavdelingen for undervisning).
Kulturminner i Bærum. Utgitt av Bærum kommune

 

"Stortinget" 1950. Rett bak til høyre ser vi "Rulla" (det mørke huset). Bak til venstre ser vi "Gammeldassen" (se nedenfor). Kilde: Bærum bibliotek

Se også Detaljkart (før og nå) og Gamle oversiktsbilder
"Stortinget" sett fra sydvest 2017. Foto: Knut Erik Skarning
"Gammeldassen" som vi ser til venstre på bildet ovenfor. Bildet er tatt 1971.
Kilde: Bærums bibliotek