Smehella

Huset ble bygget omkring 1870 til skogforvalteren for Bærums Verk. Huset skulle ha status og skiller seg ut ved å ha høy håndverksmessig standard. Noen mener huset virker fremmed i området.
En grunn til at det ble bygget en egen skogforvalterbolig var at Verket satset mye på skogbruk etter at jernverksdriften ble nedlagt.

Kilde: Bærums Verk, i går, i dag, i morgen. Bærums Verk IF.

 

Smehella sett fra øst 2017. Foto: Knut Erik Skarning

Se også Detaljkart (før og nå) og Gamle oversiktsbilder