Hovedbygningen ("Slottet")

I 1848 flyttet baron Harald Wedel Jarlsberg inn i sin nye hovedbygning. Den er tegnet som en "Toscansk villa" av arkitekt H. N. Nebelong, som også tegnet Oscarshall. Den nye bygningen fikk fort navnet "Barongården" eller "Slottet".

Baron Harald Wedel Jarlsberg bodde på "Slottet" til sin død i 1897. Datteren Elise ble gift med Carl Otto Løvenskiold (hennes fetter fra Telemark) som overtok Bærums Verk. De bodde på Vækerø. Deres sønn var Harald Løvenskiold, gift med Dorothea Christine Blom.
Deres sønn igjen, Carl Otto Løvenskiold, gift med Henny Størmer, flyttet inn på "slottet" i 1928. Bygningen ble pusset opp og parkanlegget ble satt i stand.

Under krigen overtok tyskerne "Slottet", og familien Løvenskiold flyttet til Vækerø. Tyskerne forandret en del på bygningen og planla å lage et hjem for enslige mødre som hadde barn med tyske soldater. Dette ble det ikke noe av.

I 1945 ble "Slottet" bolig for folk fra Finnmark som var tvangsevakuert av Tyskerne. På det meste var 150 mennesker innlosjert.
Etter hvert flyttet finnmarkingene nordover igjen, og hovedhuset ble gjort om til hybelhus for arbeiderne på støperiet. Et titals ett- og toromsleiligheter var gjennomgangsleiligheter for nyansatte. Noen leiligheter ble også disponert av funksjonærer ved Verket.

Carl Otto og Henny Løvenskiold hadde sønnen Harald. På begynnelsen av 1960-tallet satte han og hans kone Ingjerd "Slottet" i stand, etter at det var nedslitt av mangel på vedlikehold. De bodde på Bjerke ("Diket) før de flyttet inn. Nå (2017) bor deres sønn, Carl Otto Løvenskiold, med sin kone Lise på "Slottet". Deres to sønner heter Harald og Carl Joachim.
Mer om familien Løvenskiold: Se Lommedalens og Bærums Verks historie.

Det er lagt ut mange fine bilder av interiør og inventar fra "Slottet" på oslobilder.no

Kilder:
Bærums Verk, i går, i dag, i morgen
. Bærums Verk IF.
Budstikka 03.08.2014
Christensen, Jan (redaktør). (1996). Idrettsglede gjennom 100 år. Bærums Verk idrettsforening.
Valebrokk, Eva. (1997). Norske slott, herregårder og gods. Andresen & Butenschøn.
John H. Olsen. Tidligere funksjonær ved støperiet ved Bærums Verk

Tegning av "Slottet" 1858. Sett fra øst. Kilde: Bærum bibliotek

"Slottet" 1968. Sett fra syd. Bak ser vi plassen Ullern (Ulleren). Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart (før og nå) og Gamle oversiktsbilder