Portnerstuene

De to portnerstuene ble bygget av daværende Verkseier Conrad Clausen omkring 1775, som kontor og hvilestuer. I den søndre portnerstuen var det verkskontor med to rom. I den nordre hadde Conrad Clausen sitt kontor og arbeidsrom med høvelbenk, verktøy og tegnesaker.
Det fortelles at Portnerstuene ble laget for at han skulle ha et sted hvor han kunne trekke seg tilbake fra sin vakre konens festligheter. Det fortelles at hans kone giftet seg på nytt kort tid etter at Conrad døde.

Omkring 1900 ble Bærums Verk Handelsforening stiftet, og startet sin virksomhet med handelsbod i den søndre portnerstuen, hvor de drev frem til 1936. Da flyttet Bærums Verk Handelsforening til Skolebygningen.
Portnerstuene ble fredet i 1936 og restaurert i 1985.

I dag (2017) er det keramikkverksted i den nordre stuen og "Strikkeverket" holder til i den søndre.

Kilder:
Bærums Verk, Guide over gamle bygninger. (Bærum Kommune. Kommunalavdelingen for undervisning).
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek
Elisabeth Høvås: En historie om Bærums Jernverk
Bærum bibliotek (Mars 2017)

Søndre portnerstue 1987. Sett fra nord. Kilde: Bærum bibliotek

Søndre og Nordre Portnerstue 2017. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart (før og nå) og Gamle oversiktsbilder