"Nedrebrakka" "Mellomste brakka" og "Øvre brakka"

"Nedrebrakka" ligger rett ved rundkjøringen der Gamle Ringeriksvei møter Lommedalsveien.
Huset er antakelig fra 1780-årene da Jernverket gjennomgikk utvidelser og modernisering. Huset er bygget av lokale håndverkere og av stedlige materialer.

Biblioteket hadde i noen år en avdeling i "Nedrebrakka". Det har også vært barnehage her.

Det ligger to liknende brakker, "Mellomste brakka" og "Øvre brakka", lengre opp i Guldbrandslia.
Hver familie hadde et jordstykke og husdyr. Det hørte flere uthus til hver brakke.

Kilder:
Bærums Verk i går, i dag, i morgen. Bærums Verk IF
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek.

 

"Nedrebrakka". sett fra vest (fra Lommedalsveien) 2017. Foto: Knut Erik Skarning

Se også Detaljkart (før og nå) og Gamle oversiktsbilder
Området øst for Verket 1920. Vi ser Nedre og Mellomste brakka. Kilde: Bærum bibliotek
Nedrebrakka
Mellomste brakka

 

 

nedre brakke