Nedrebrakka, Mellomste brakka og Øvre brakka

Nedrebrakka har adresse Guldbrandslia 3 og 5 og ligger rett ved rundkjøringen der Gamle Ringeriksvei møter Lommedalsveien.
Huset er antakelig fra 1780-tallet, da Jernverket gjennomgikk utvidelser og modernisering. Huset er bygget av lokale håndverkere og av stedlige materialer.

Biblioteket hadde i noen år en avdeling i Nedrebrakka. Det har også vært barnehage her.

Det ligger to liknende brakker, Mellomste brakka (Guldbrandslia 11) og Øvre brakka (Guldbrandslia 37 og 39), lengre opp i Guldbrandslia. Disse er også bygget på 1780-tallet.

Hver familie hadde et jordstykke og husdyr. Det hørte flere uthus til hver brakke.

Kilder:
Bærums Verk i går, i dag, i morgen. Bærums Verk IF
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek
Bærumskart

 

Nedrebrakka. sett fra vest (fra Lommedalsveien) 2017. Foto: Knut Erik Skarning

Se også Detaljkart (før og nå) og Gamle oversiktsbilder
Området øst for Verket 1920. Vi ser Nedre og Mellomste brakka. Kilde: Bærum bibliotek
Nedrebrakka
Mellomste brakka

 

 

nedre brakke