Melboden og bolighus

Melboden er det gamle mellageret på Verket. Det har i senere tid vært pizzarestaurant i dette huset.

Huset til høyre på bildet er et gammelt bolighus fra omkring 1800. Det var bolig for to familier. Hver familie hadde en liten jordlapp og en del av et fjøs.

Kilder:
Skilt på bygningen
Baerumsverk.no (Mars 2017) 

Melboden (til venstre) og bolighus 2017. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart (før og nå) og Gamle oversiktsbilder