Kreta

Kreta, og Kuba (Cuba) lengre vest, var arbeiderboliger på Verket fra omkring 1900.
Kreta ligger ved Guldbrandslia (foran huset på bildene). Denne veien het tidligere Bråtagata.
Adressen er Guldbrandslia 20 og 22.

Navnene Kuba (Cuba) og Kreta kan ha sammenheng med ulike kriser ute i den store verden. Det sies at beboerne ofte kranglet, men at beboerne var fornøyde med boligene sine.

Kilder:
Bærums Verk, i går, i dag, i morgen. Bærums Verk IF
Trulsrud, Halstein og A. Morgan Olsen. Foredraget "På kryss og tvers i Lommedalen" . Holdt på Lommedalen og Bærums Verk seniorsenter 2008
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Kreta 2009. Sett fra sydvest. Kilde: Bærum bibliotek

Se også Detaljkart
Kreta 1970. Sett fra sydvest. Kilde: Bærum bibliotek