"Kreta"

"Kreta", og "Kuba" ("Cuba") lengre vest, var arbeiderboliger på Verket fra omkring 1900.
"Kreta" ligger ved Guldbrandslia (foran huset på bildene). Denne veien het tidligere Bråtagata.

Navnene Kuba (Cuba) og Kreta kan ha kommet fra ulike kriser ute i den store verden. Det sies at beboerne ofte kranglet, men at beboerne var fornøyde med boligene sine.

Kilder:
Bærums Verk, i går, i dag, i morgen. Bærums Verk IF
Trulsrud, Halstein og A. Morgan Olsen. Foredraget "På kryss og tvers i Lommedalen" . Holdt på Lommedalen og Bærums Verk seniorsenter 2008. .
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek.

"Kreta" 2009. Sett fra sydvest. Kilde: Bærum bibliotek

Se også Detaljkart
"Kreta" 1970. Sett fra sydvest. Kilde: Bærum bibliotek