Jernlager

I jernlageret ble det lagret ferdige jernprodukter. I dag (2017) står et nytt bygg her med Verket Sport og andre forretninger.

Kilde: Tore Sandem, Løvenskiold Eiendom AS


 

Jernlageret 1954. Bildet er tatt fra sydøst. Kilde: Bærum bibliotek

Jernlageret
Se også Detaljkart (før og nå) og Gamle oversiktsbilder
Der jernlageret sto ligger nå et hus (med samme fasong) med forretninger, blant annet Verket Sport. Sett fra nord 2017. Foto: Knut Erik Skarning