Ishuset

Ishuset er fra 1700-tallet og ligger på vestsiden av Lomma. Det er delvis gravd inn i den bratte elveskråningen. Her ble det oppbevart skåret is til kjøleformål. Ishuset ble restaurert på 1980-tallet

Kilder:
Bærum bibliotek
Opplevelser langs Lomma. Folder laget av Bærum Elveforum og Bærum kommune 2017. Hovedforfatter: Odd Tore Saugerud. 

Ishuset 2017. Bakenfor kan vi skimte plassen Ullern (Ulleren). Foto: Knut Erik Skarning