Brannstasjon (Glasshytten)

Der Glasshytten ligger i dag var det opprinnelig brannstasjon. Dette var en større stasjon enn den eldste lille som ligger oppe ved fossen.. Se egen omtale.
Her var det brannpumper, slanger og annet utstyr. Det sto også en stor stang her hvor vannslangene ble hengt til tørk.
I 1998 ble det startet glassblåservirksomhet i huset. Kari Håkonsen og Vidar Kongsvik driver nå (2017) virksomheten sammen.

Kilde: Tore Sandem. Løvenskiold Eiendom AS
Budstikka 01.02.2015

Verksgata 2017. Foto: Knut Erik Skarning

Glasshytten 2003. Kilde: Bærum bibliotek
Glasshytten (til venstre) med utsalg for glassvarer (til høyre). 2017.
Foto: Knut Erik Skarning
Glasshytten er i bruk. 2017. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart (før og nå) og Gamle oversiktsbilder