Gassbygningen

Gassbygningen ble bygget ca. 1870 for å forsyne verksteder og smie med gass som ble utvunnet av kull. Bærums Verk hadde den første industribygning i landet med gassbelysning.

Huset ble restaurert 1985/86.
Gassbygningen har senere vært utleid til forretninger (blant annet bokhandel og lektøysbutikk) og servering. I dag (2017) er det galleri (SOOT).

Kilder:
Bærums Verk, Guide over gamle bygninger. (Bærum Kommune. Kommunalavdelingen for undervisning).
Bærum bibliotek.

 

Gassbygningen 1970. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek

Gassbygningen 2017. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart (før og nå) og Gamle oversiktsbilder