Kraftstasjon

Kraftstasjonen ved Verksbrua (Kringlebrua) er borte, men ved grunnmuren til huset som står der i dag, kan vi se hvor vannet kom inn og hvor det kom ut (se bildene).
Ca. 1936 ble det bygget en 6 - 700 m lang rørgate av tre fra Mølladammen ned til kraftstasjonen. Denne rørgaten er borte, men man kan se hvor den startet oppe ved Mølladammen. Se egen omtale. Det ble et vannfall på 10 m, og kraftstasjonen, produserte vekselstrøm med en effekt på 240 kW.
Det hendte at barn på den tiden krabbet gjennom hele rørgaten opp til Mølladammen.
I dag (2017) er det fotografer som holder til der kraftstasjonen var.

I Verksfossen var det før kraftstasjonen ved Verksbrua installert en likestrømsgenerator, en lysmaskinen, i 1893. Deretter, i 1925, ble det installert en vannturbin med vekselstrømsgenerator på østsiden av elva. Vi ser rester av et murhus i dag (2017) som kan være dette krarftverket.

Kilder:
Tore Sandem, Løvenskiold Eiendom AS
Olsen, John H. (2005) Lomma var Vestre Bærums første Kraftkilde. Asker og Bærums historielags skrift 45
Opplevelser langs Lomma. Folder laget av Bærum Elveforum og Bærum kommune 2017. Hovedforfatter: Odd Tore Saugerud 

Dette huset ligger der det tidligere lå en kraftstajon. Foto: Knut Erik Skarning
Her kom vannet ut fra kraftstasjonen. Bildet er tatt 2017. Foto: Knut Erik Skarning
Rørgaten fra Mølladammen til kraftstasjonen ved Bærums Verk ser vi på dette bildet fra 1954. Øverst, midt på bildet, ser vi trevarefabrikken. Oppe til høyre ser vi plassen Sverige der det nå ligger en trafostasjon. Kilde: Bærum bibliotek
Vann kom inn på nordsiden der den røde platen står.