Elveplassen

Ett av områdene som ble undersøkt

 

Elveplassen er en av de eldre plassene på Bærums Verk. Det var en typisk jernverksbolig med jordvei, fjøs og låve. Navnet er gitt av beliggenheten.

Mange av arbeiderne ved Verket fikk bo på plasser der det var en liten åkerflekk og beite for noen få dyr. Dette er en av grunnene til at det var relativt spredt bebyggelse rundt Verket. Arbeiderne ble på denne måten til en viss grad selvforsynte og var mindre utsatte i nedagngstider.

Kilder:
Bærums Verk, i går, i dag, i morgen. Bærums Verk IF.
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek.
Hauge, Yngvar. (1953). Bærums verks historie. H. Aschehoug & Co.

 

Elveplassen 1974. Sett fra vest. Kilde: Bærum bibliotek

Se også Gamle oversiktsbilder
Elveplassen sett fra øst 2017. Foto: Knut Erik Skarning