Bekkeløkka og Badet

Bekkeløkka
Bekkeløkka har adresse Skollerudveien 13. Bekkeløkka har opprinnelig vært husmannsplass og arbeiderbolig.
Huset vi ser er antagelig fra 1750, men er senere påbygget. Det er bygget i samme stil som Ullern (Ulleren). Begge er bygget i typisk barokkstil med kvadratisk grunnplan og symmetriske former.
Låven og fjøset som hørte med til Bekkeløkka er revet.

Badet
Nordøst for Bekkeløkka, i vestenden av den lille idrettsbanen vi ser i dag, lå Badet. Her sto badstue og bad til disposisjon for befolkningen. Det var en diger fyrkjele som ga damp til romerbad. Hver lørdag kom en stor del av Verksbefolkningen vandrende med håndkle over armen og såpekopp i hånden til et rensende bad - og sikkert for å slå av en prat. Det var selvfølgelig egen dameside og herreside.

Kilder:
Bærums Verk, i går, i dag, i morgen. Bærums Verk IF
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum, Del 3, Lommedalen. Bærum bibliotek
Bærumskart

 

Se også detaljkart
Bekkeløkka sett fra sydvest 2017. Foto: Knut Erik Skarning