Burudvann

Burudvann har navn etter Burud gård.
Opprinnelig var det to vann. Vannene ble demmet opp 5 m i 1866 for å skaffe tilleggsvann til Jernverket.
Se bildet av sten med årstall ovenfor.

Under siste krig ble damluken i Burudvannsdemningen sprengt. Skadene ble reparert av velforeningen i Lommedalen. Vellet har også sørget for at det har blitt et fint friluftsområde ved vannet. Blant annet er det fylt på mye sand.
Ny demning sto ferdig 2016. Toalettanlegg ble da også oppgradert.

Burudvann er den mest populære badeplassen i dalen i dag. Tidligere var det også mange badeplasser langs Lomma. Ved Aamotdammen, ved Johnsrudsaga, ved Løkkafossen, i Hellerudhøl´n, og i Muserudhøl´n var det tidligere et aktivt badeliv hele sommeren.

Kilder:
Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget
Østlandet rundt Oslofjorden (Mars 2017)

Kirkeby, Kjell. (1972). Lommedalen Vel 1922 – 1972. Utgitt av styret for Lommedalen Vel

 

 

Burudvann 2008. Kilde: Bærum bibliotek

Her ser vi den nye demningen. Til venstre (lengst vest) i denne demningen kan vi finne en gammel sten der det står 1866, året da den første demningen ble oppført. Bildet er fra 2017. Foto: Knut Erik Skarning