Se også detaljkart og kart med historiske navn.

Bonna var husmannsplass undre Nedre Vensås (nordre).
Navnet kan komme av en "kølabonn" som lå her. Skihopperen Narve Bonna var født på Bonna (1901). Han fikk sølvmedalje ved OL i Chamonix 1924. Han imponerte med sin hoppstil, han "lå på tuppa" i større grad enn andre hoppere.

Narve Bonna var utdanne skimaker og arbeidet ved Lommedalen Skifabrikk ved Kirkerud der de lagde "Bonnaski". Se egen omtale av skifabrikken.

Naboplassen heter Ulverud (se detaljkart). Her fikk skihopperen Birger Ruud tildelt en parsell.

Kilde:
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek.

 

Bonna
Bonna 1920. Kilde: Bærum bibliotek