Se også detaljkart og kart med historiske navn.

Bonna var husmannsplass undre Nedre Vensås (nordre) og ble skilt ut i 1886.
Navnet kan komme av en kølabonn som lå her. Skihopperen Narve Bonna var født på Bonna (1901). Han fikk sølvmedalje ved OL i Chamonix 1924. Han imponerte med sin hoppstil, han "lå på tuppa" i større grad enn andre hoppere.

Narve Bonna var utdanne skimaker og arbeidet ved Lommedalen Skifabrikk ved Kirkeby der de lagde "Bonnaski".

Naboplassen heter Ulverud. Se detaljkart. Her fikk skihopperen Birger Ruud tildelt en parsell.

Kilder:
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek
Bærum bibliotek

 

Bonna
Bonna 1920. Kilde: Bærum bibliotek
Narve Bonna hopper i Chamonix 1924. Kilde: Bærum bibliotek