Bjerkegårdene
Se også detaljkart og kart med historiske navn, bl.a på plasser under Bjerke.

Om gårdene
Bjerke ble ryddet i middelalderen (500 – 1500 e.Kr.). Navnet, som har vært skrevet Bierche og Bjørke, kommer av tresorten bjørk. Gården har bl.a. vært eid av blant annet Peder Nielsen Leuch (eier av Bogstad gård). Gården ble delt i 1786 i Nedre Bjerke og Øvre Bjerke. Nedre Bjerke (Løkka) var antakelig husmannsplass under Bjerke før gården ble delt. Navnet Løkka kan tyde på det.

Senere har det blitt utskilt mange småplasser. Se detaljkart.

Engebråten og Knutsløkka (se detaljkart) var husmannsplasser under Bjerke. I dag er Engebråten utparsellert til boliger (det store boligfeltet vest for Bjerke).

Idrettsplass ble anlagt på Bjerkes grunn øst for Gamleveien. Den er nedlagt og ny idrettsplass er bygd på Nedre Trulsruds grunn.

De tre første årene, fra 1966, holdt Lommedalen skole til på Nedre Bjerke gård, med 90 skolepliktige barn. Det ble snart for trangt i disse lokalene, og i 1869 ble det bygget skole med lærerbolig på skolens nåværende område som er en del av Trulsrud gård. 
Se egen omtale av skolen.

Lommedalen Trævarefabrikk lå på en parsell utskilt fra Bjerke og en parsell utskilt fra Trulsrud.
Se egen omtale

Gammalt frå Lommedæl`n
Egill Bø forteller i sin bok "Gammalt frå Lommedæl`n" (skrevet på lommedalsdialekt)
om Torvald Skomaker som bodde ved Bjerke:
"Han Torvald Skomaker var en ivrig og flink jeger. Ein gong dro’n ei spekesild etter si’ tvers over Krokskauen. Da ville bikkjene til de andre jegera følje den skarpeste lukta dom kjente, og så fekk’n sjøl resten av skauen aleine!"

For å se informasjon om gårdens eiendom, oppdeling, bygninger m.m. i dag, kan man gå til norgeskart.no, og skrive gårdsnavnet i søkefeltet. Velg deretter "SE EIENDOMSINFORMASJON". Huk av for "MARKER EIENDOM". Klikk eventuelt også på "VIS MER INFORMASJON".
På en PC kan man enkelt bare klikke på den gården/det stedet man ønsker informasjon om.

Kilder:
Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek.
Martinsen, Liv. (1983). AMartinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget.
Trulsrud, Halstein og A. Morgan Olsen. Foredraget "På kryss og tvers i Lommedalen" . Holdt på Lommedalen og Bærums Verk seniorsenter 2008.

 

Nedre Bjerke (Løkka) 2017. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning
Øvre Bjerke sett fra sydøst 2017. Foto: Knut Erik Skarning
Nedre Bjerke (Løkka)1925. Sett fra nordvest. I hovedbygningen vi ser her holdt Lommedalen skole til da den startet opp i årene 1866 - 1869. Kilde: Bærum bibliotek