Det aller første skirennet på Bærums Verk ble avholdt i 1897 i Helsethagan. Det første rennet i Bårdsethaugen, som da het Baardsethaugen, ble avholdt i 1901.
Så var det hopprenn i Jansløkka, i skibakken ved Engen og i Eplehaugløkkene.
I 1923 ble det første hopprennet i den nye bakken i Bårdsethaugen arrangert med 28 deltakere. Bærum Verk Musikkforening spilte i bakken, og det var premieutdeling med fest på Lokalet. Dette ble en årlig tradisjon. I 1930 ble arbeidet med å oppføre nytt stillase i Bårdsethaugen påbegynt, noe som resulterte i at bakkerekorden året etter var på 25,5 m.

Ny skibakke i Helsetåsen ble forært foreningen i 1929 av godseier Løvenskiold. Bakken ble senere utbedret og prøvehoppet til 43 m.

Bårdsethaugen hoppbakke er oppkalt etter Nils Baardseth som var lærer ved Bærums Verk skole 1872 - 1911, nesten i 40 år.

Kilder:
Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget
Bærums Verk, i går, i dag, i morgen. Bærums Verk IF
Yngve T. Vethe Ludvigsen. Lommedalen Idrettslag
Christensen, Jan (redaktør). (1996). Idrettsglede gjennom 100 år. Bærums Verk idrettsforening
Davidsen, Trygve M. (1969). Min barndoms dal. Eget forlag.


Andre hoppbakker
På Bærums Verk ble, foruten bakkene som er nevnt ovenfor, ORMEKOLLEN en populær bakke.
Videre er det beskrevet en årlig tradisjon med hopprenn i GRINDABAKKEN, der både gamle og unge deltok, og med stort publikumsfremmøte.

I Lommedalen var det mange bakker. Yngve T. Vethe Ludvigsen har laget en oversikt over 34 steder det har vært bakker:
HAUGLIA (35 meter, brukt av Lommedalen Idrettslag, nedlagt 1940), LABAKKEN (småbakke v/nedre Haug), ØVRE TRULSRUDBAKKEN (20 meter, mye brukt av skolen), SKOLEBAKKEN (15 meter), BJERKEJORDET (flere bakker, bl.a. "Gubberennbakken", "Bekkelagsrennet" ble avholdt her), MYRABAKKEN ("Trollmyrbakken" v/ Speidermyra og "Gaukåsen"), NORDEN (ca. 29 meter, nedlagt etter krigen), ROGNLIBAKKEN (i Rognlia, sydvendt mot Kjaglia), LIABAKKEN (30 meter v/Trillerud, øvre Johnsrud, bygget 1945-50, 3 bakker, brukt av Lommedalen idrettslag, ), SAGÅSBAKKEN (10-15 meter, lokal guttebakke), KØLAKLEIVA (25 meter v/Guribyenga, brukt av Narve Bonna), KAMPENBAKKEN (35 meter v/ Kampen, flere nyttårshopprenn med Thorleif Haug La oss bevare Thorleif Haugs barndomshjem for ettertiden. , Thoralf Strømstad (Fossum) og Narve Bonna), ENGABAKKEN (25 meter på Byjordet v/Guribysaga), GAMLE VOLISBAKKEN, KALDBAKKEN/KALDJORDET (mellom By og Åmot), TRINSEBAKKENE (20 meter v/ nedre Åmot), MYRSETERBAKKEN, VENSÅSBAKKEN (bygget av Lommedalen Idrettslag i 1917, bakkerekord Hans-Ludvig Dehli 59,5 meter, revet 1956, hadde kong Haakon 7 som gjest), JOHNSRUDSAGBAKKEN, OLAVESBAKKEN, PUTTEBAKKEN (kalt "Putten", 30 meter, brukt av Lommedalen Idrettslag, nedlagt etter krigen) KIRKEBYBAKKEN (3 bakker, største ca. 37 meter, Erling Kroken hadde hoppskole her, oppdatert med moderne profil), HEDERSBAKKEN (lokal treningsbakke), ELVEBAKKEN (nedre Trulsrud), MOTNANSBAKKEN (på Elvebakken), OPPFINNER'N (lokal guttebakke på Hellerud), ENGABAKKEN, DØVEBAKKEN (ca. 35 meter, renn i 30-åra, nedlagt etter krigen), GAMLEVOLLSBAKKEN (ca. 25. meter v/Vensåssetra), SVINESUNDBAKKEN (i Trulsrudmarka), BRATTBAKKEN (ca. 20 meter, v/Guribysaga, i bruk 1917-24), HENGOPPEN (syd i Lommedalen/Bærums Verk, i bruk 1917-24)

Kilder:
Yngve T. Vethe Ludvigsen. Lommedalen Idrettslag
Davidsen, Trygve. M. (1969). Min barndoms dal. Eget forlag

 


.

 

 

 

Bårdsethaugen hoppbakke