Bakeriet på Bærums Verk

Her lå et bakeri siste halvdel av 1800-tallet. Det lå, i følge artikkel av John H. Olsen, rett vest for "Lokalet". Det har gitt opphav til veinavnet Bakerovnsberget som ligger litt lengre øst.

På bakeriet kunne de lokale arbeiderne få bakt sitt brød på stedet, men bakeriet leverte også brødvarer til Ringeriksbygdene.

Vi kjenner litt til dette bakeriet fordi en baker, Albert Kjørboe Trapnes, i Trondheim i 1922 skrev sine erindringer. Blant annet skrev han om da han var bakersvend på Bærums Verk i 1860-årene. Det var hardt arbeid på et bakeri som lå avsides inne i skogen, et stykke fra folk. Han så mye arbeidsfolk fra en skitten arbeidsplass og kullkjørere på vei til Verket. Han skriver at "bare den uberørte sne og jeg var hvite".

Kilde
Kirste, Arnstein (redaktør). (2002). Vest for byen 9. Asker o Bærum historielag.
Artikkel av John H. Olsen: En farende bakersvend ved Bærums jernverk i 1860-årene.


 

Se også Detaljkart (før og nå) og Gamle oversiktsbilder