Annikhaugen
Annikhaugen

Annikhaugen er en skogkledd høyde på oversiden av Skollerudveien, ca. 200 m vest for husene på Sleaskjulet. Se kart ovenfor.
Her er det registrerts 7 gravrøyser fra bronsealder - jernalder (1800 f.Kr. – 1030 e.Kr.).
Røysene er røvet, og det er lite å finne hvis de graves ut i dag.

Gravhrøysene kan tyde på at det opprinnelig har vært en meget gammel gård her, og at gårdene Skollerud, Burud og Muserud kan ha blitt skilt ut fra denne gården.

Det er mulig Annikhaugen er oppkalt etter Anna Krefting (født Vogt) som var eier av Bærums Verk. Hun ble ofte omtalt som Anniken. Navnet kan også stamme fra det latinske ordet kannik, som var betegnelsen på en korbror.

Kilder:
Kulturminnesøk (Januar 2017).
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek.

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka før og nå – med området Kolsås – Dælivann. Eget forlag.
Kirkeby, Kjell. (1972). Lommedalen Vel 1922 – 1972. Utgitt av styret for Lommedalen Vel.
Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget.


Annikhaugen sett fra øst (fra golfbanen) 2017. Den er lettest å se fra denne kanten. "Annikhaugen" er betegnelsen på et område med flere hauger. Vi ser to av haugene tydelig på dette bildet (to mørke hauger bak den lysegrønne golfbanen). Det er syv gravrøyser totalt. Foto: Knut Erik Skarning