Annikhaugen
Annikhaugen

Annikhaugen er en skogkledd høyde på oversiden av Skollerudveien, ca. 200 m vest for husene på Sleaskjulet. Se kart ovenfor.
Her er det registrerts 7 gravrøyser fra bronsealder - jernalder (1700 fvt. – 1050 evt.).
Røysene er røvet, og det er lite å finne hvis de graves ut i dag.

Gravrøysene kan tyde på at det opprinnelig har vært en meget gammel gård her, og at gårdene Skollerud, Burud og Muserud senere kan ha blitt skilt ut fra denne gården.

Det er mulig Annikhaugen er oppkalt etter Anna Krefting (født Vogt) som var eier av Bærums Verk. Hun ble ofte omtalt som Anniken. Navnet kan også stamme fra det latinske ordet kannik, som var betegnelsen på en korbror.

Kilder:
Kulturminnesøk (Januar 2017).
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka før og nå – med området Kolsås – Dælivann. Eget forlag
Kirkeby, Kjell. (1972). Lommedalen Vel 1922 – 1972. Utgitt av styret for Lommedalen Vel
Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget


Annikhaugen er betegnelsen på et område med flere haugformede gravrøyser. Haugene er lettest å se fra fra nordøst, fra golfbanen. Bildet er tatt i 2017. På bildet ser vi to av haugene tydelig (to mørke hauger bak den lysegrønne golfbanen). Det er syv gravrøyser totalt. Foto: Knut Erik Skarning
Golfbanen
Annikveien