Kullgrop øst for Burud gård

Kullgrop fra jernalder - middelalder (500 f.Kr – 1500 e.Kr.)

Kullgropa er ca. 2,5 m i diameter. Den er tydelig og er godt markert (best synlig vår og høst).

Kullgroper er groper i bakken der man produserte kull. Man stilte opp ved med torv over (dette ble kalt en mile) og tente på. Gropene er fra tiden før kullbrenningen i forbindelse med jernproduksjonen på Bærums Verk. Kullet kan ha blitt brukt i forbindelse med jernproduksjon før masovnenes tid.

Kilde: Kulturminnesøk (Januar 2017).

Her ser vi den ene (den vestre) av gropene på stedet. Dette er en kullgrop. Sett fra sydøst 2017. Den er lettest å se vår og høst. Foto: Knut Erik Skarning
Jorda inneholder kullrester. Foto: Knut Erik Skarning
Vi ser det er to groper på stedet. Den fremste på bildet er en kullgrop.
Foto: Knut Erik Skarning