Stein med skålgroper ved Burud gård

Nedenfor Burud gård er det funnet flere skålgroper på en stein.
Gropene er fra bronsealder-Jernalder (1700 fvt. – 1050 evt.).
Steinen ble flyttet tidlig på 1990-tallet i forbindelse med etableringen av golfbanen. Steinenes antatte opprinnelige beliggenhet er også fredet.

Skålgroper
Et skålgropfelt kan bestå av alt fra én skålgrop og opp til flere hundre. De kan ligge tilsynelatende helt tilfeldig plassert på berget, eller i klare mønstre, eller være del av et større figurativt motiv. De finnes i forbindelse med graver, beitemark og seterdrift.

I Skandinavia dukker de tidligste skålgropene opp i forbindelse med graver fra omkring yngre steinalder. Man vet ikke helt hvor lenge man har produsert skålgroper i Norge.

Skålgroper finnes i alle land, og er brukt over en såpass lang periode at de neppe har hatt én og samme betydning over alt. I Skandinavia finnes det nedtegnelser fra nyere tid som forteller om ofringer av fett og sølv i skålgropene for å fremme fruktbarhet og for å overvinne sykdom. At de har hatt en lignende funksjon også tidligere, er sannsynlig. Det er i dag stort sett enighet blant arkeologene om at skålgropene har hatt en rolle i forbindelse med å fremme fruktbarhet.

I Akershus har vi en rekke skålgropslokaliteter. Skålgropene er lokalisert på fast berg eller på kampesteiner som er blitt fraktet med isen.

Kilder:
Kulturminnesøk (Januar 2017)
Kulturnett Akershus (Januar 2017)
Store norske leksikon

.