Gravhaug ved Øvre Jonsrud

Gravhaug fra bronsealder - jernalder (1800 f.Kr. – 1030 e.Kr.).

Haugen er en klart markert, mosedekket og litt jordblandet rund røys. Det er et stort krater i midten hvor store steiner stikker frem. Diameteren er 13 m og høyden er 1,5 m.

Gravhaugen er røvet, og det er lite å finne hvis den graves ut i dag.

Den gamle "Bispeveien" har muligens gått på vestsiden av haugen.

Gravhaugene fra jernalderen var gjerne knyttet til bestemte gårder, og de gir derfor en god indikasjon på hvor det var fast bosetning.

Kilder:
Kulturminnesøk (Januar 2017).
Kirkeby, Kjell. (1972). Lommedalen Vel 1922 – 1972. Utgitt av styret for Lommedalen Vel.

Gravhaugen er en høyde med bjerketre på toppen. Sett fra øst 2017.
Foto: Knut Erik Skarning