Gravrøys ved Øvre Jonsrud

Gravrøysen er fra bronsealder - jernalder (1700 fvt. – 1050 evt.).

Røysen er en klart markert, mosedekket og inneholder en del jord. Det er et stort krater i midten hvor store steiner stikker frem. Diameteren er 13 m og høyden er 1,5 m.

Gravrøysen er røvet, og det er lite å finne hvis den graves ut i dag.

Den gamle Bispeveien har muligens gått på vestsiden av røysen.

Gravrøysene fra jernalderen var gjerne knyttet til bestemte gårder, og de gir derfor en god indikasjon på hvor det var fast bosetning.

Kilder:
Kulturminnesøk (Januar 2017)
Kirkeby, Kjell. (1972). Lommedalen Vel 1922 – 1972. Utgitt av styret for Lommedalen Vel
Store norske leksikon

Gravrøysen er en høyde med bjerktrær på toppen. Sett fra øst 2017.
Foto: Knut Erik Skarning