Gravrøys ved Øvre Kirkeby gård

Gravrøysen er fra bronsealder - jernalder (1700 fvt. – 1050 evt.).
Den er rund, noe skadet, og bevokst. Diameteren er 8 m og høyden er ca.1,7 m.
Gravhaugen er røvet, og det er lite å finne hvis den graves ut i dag.

Kilder:
Kulturminnesøk
(Januar 2017)
Kirkeby, Kjell. (1972). Lommedalen Vel 1922 – 1972. Utgitt av styret for Lommedalen Vel
Store norske leksikon

Gravrøysen ligger rett bak skigarden. Sett fra nordvest 2017. Foto: Knut Erik Skarning