Gravhaug ved Øvre Kirkeby gård

Gravhaugen er fra bronsealder - jernalder (1800 f.Kr. – 1030 e.Kr.).
Den er rund, noe skadet, og bevokst. Diameteren er 8 m og høyden er ca.1,7 m.
Gravhaugen er røvet, og det er lite å finne hvis den graves ut i dag.

Kilder:
Kulturminnesøk
(Januar 2017).
Kirkeby, Kjell. (1972). Lommedalen Vel 1922 – 1972. Utgitt av styret for Lommedalen Vel.

Gravhaugen ligger rett bak skigarden. Sett fra nordvest 2017. Foto: Knut Erik Skarning