Gravhaug ved Bruløkka

Ett av områdene som ble undersøkt

 

Gravhaug fra jernalderen (500 f.Kr – 1030 e.Kr).

Dette er en temmelig klart markert, gras- og bregnebevokst, mosegrodd rund røys. Det er et vidt søkk i sydsiden.
Diameter er 10 m og høyden er 1,5 m. Den består av bruddstein. Fjellet i knausene umiddelbart østenfor er sprengt i stykker.

Gravhaugene fra jernalderen var gjerne knyttet til bestemte gårder, og de gir derfor en god indikasjon på hvor det var fast bosetning.

Kilde: Kulturminnesøk (August 2017)

.


 

Trevar'n, trelager og Mekanisk verksted 1920. Kilde: Bærum Bibliotek

Gravhaugen sett fra vest 2017. Foto: Knut Erik Skarning
Gravhaugen sett fra syd 2017. Foto: Knut Erik Skarning