Gravrøyser ved Lommedalen kirke

Ett av områdene som ble undersøkt

 

Gravrøysene er fra jernalderen (500 fvt. – 1050 evt.).

Røysene er bevokst med småtrær.

Gravrøyser fra jernalderen var gjerne knyttet til bestemte gårder, og de gir derfor en god indikasjon på hvor det var fast bosetning.

Kilde: Kulturminnesøk (Januar 2017)
Store norske leksikon

.


 

Gravrøysene 2017. Foto: Knut Erik Skarning