Gravhauger ved Lommedalen kirke

Ett av områdene som ble undersøkt

 

Lokaliteten består av to gravhauger fra jernalderen (500 f.Kr – 1030 e.Kr).

Haugene er bevokst med småtrær.

Gravhaugene fra jernalderen var gjerne knyttet til bestemte gårder, og de gir derfor en god indikasjon på hvor det var fast bosetning.

Kilde: Kulturminnesøk (Januar 2017).

.


 

Granhaugene 2017. Foto: Knut Erik Skarning