Gravhaug ved Hellerud

Gravhaug fra jernalder (500 f.Kr – 1030 e.Kr)

Lokaliteten består av en gravhaug inne på fairwayen på Lommedalen golfbane.
Mål: ca. 10 m x ca. 13 m. Høyde ca. 1 - 1,5 m. Haugen er noe avlang i formen og er dekket av kortklippet gress. Godt markert og tydelig. Noe avflatet på toppen hvor det vokser et stort bjørketre.

Gravhaugene fra jernalderen var gjerne knyttet til bestemte gårder, og de gir derfor en god indikasjon på hvor det var fast bosetning.

Kilde: Kulturminnesøk (Januar 2017).

Gravhaugen sett fra sydvest 2017. Foto: Knut Erik Skarning