Gravhaug ved Hellerud

Gravhaugen ligger inne på fairwayen på Lommedalen golfbane og er lett å få øye på. Den er noe avflatet på toppen der det vokser et stort bjørketre. Haugen har en litt avlang form (10 m x 13 m) og Høyden er 1 - 1,5 m.
Gravhaugen er fra jernalderen (500 fvt. – 1050 evt.).

Gravhaugene fra jernalderen var gjerne knyttet til bestemte gårder, og de gir derfor en god indikasjon på hvor det var fast bosetning.

Kilde: Kulturminnesøk (Januar 2017)
Store norske leksikon

Gravhaugen sett fra sydvest 2017. Foto: Knut Erik Skarning