Lillehaug (Russland)

Lillehaug, også kalt Russland, var et småbruk som ble utskilt fra Nedre Haug i 1881, og som ble solgt til skomaker Bernt Andreassen.

Bruket hadde 20 - 30 dekar (mål) jord og 2 - 3 kyr.

Gårdsdriften er nå nedlagt.

Kilder:
Borgen, Per Otto (2004). Asker og Bærum leksikon. Forlaget for by- og bygdehistorie
Bærumskart

 

Lillehaug 2008. Sett fra sydøst. Vi ser driftsbygningen fra siste del av 1800-tallet. Helt bakerst til høyre ser ve våningshuset fra 1892. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart
Lillehaug 1969. Sett fra øst. Kilde: Bærum bibliotek