Se også detaljkart og kart med historiske navn.

Knutsløkka har adresse Bjerkeveien 60.

Knutsløkka (Knutsløkken) er et gårdsbruk som tidligere var husmannsplass under Bjerke. På den tiden het stedet Knutsbråten (Knutsbraaten). I 1793 ble plassen solgt til Anders Engebraaten som da ble selveier.

Knutsløkka hadde i 1826 10 derkar (mål) innmark, og en besetning på 1 ku. Utsæden var 2 tønner korn og 1 tønne poteter.
I 1939 hadde bruket kjøpt til noe jord, slik at den nå var på 133 dekar, hvorav 95 dekar var barskog. Johan E. By var da bruker for eieren Ingeborg Kirkeby. Han hadde 2 kyr, 2 svin og 20 høns. Det ble dyrket 5 dekar bygg, 1,5 dekar poteter og 2 dekar fôrnepe. I hagen var det 23 frukttrær og 14 bærbusker.

Kilder:
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek
Lokalhistoriewiki


 

Knutsløkka
Knutsløkka 2017. Vi ser driftsbygning. Bolighuset ligger bak. Foto: Knut Erik Skarning
Knutsløkka 1930. Kilde: Bærum bibliotek