Grinda

Se også detaljkart og kart med historiske navn.

Grinda, også kalt Jegerstua (Jægerstua) og Kleiva (Kleven), var husmannsplass under Eine. Anna Kreftings jeger Poul Jæger (Paul Jeeger) bodde her fra slutten av 1700-tallet. Hans nevø, Anders, overtok senere. Han skulle også se etter skogbranner, krypskyttere (som drev ulovlig jakt) og holde oppsyn med demningene.

Grinda har også vært arbeiderbolig.

Ved Grinda sto grinda mellom Bærums Verk og Eine.

Kilde:
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Bærum bibliotek
Bærumskart

 

 

 

 

Grinda 1969. Bolighuset vi ser til høyre er fra 1925. Uthuset til venstre er fra slutten av 1800-tallet. Kilde: Bærum bibliotek