Glitredammen

Glitredammen er en oppdemmet del av elven Lomma, syd for Bærums Verk. Den kalles også "Glitteruddammen" etter småbruket Glitterud like ved. Før ble dammen kalt Verkendammen og elva nedenfor ble kalt Verkenelva.

Dammen, slik den ser ut i dag, er en gråsteinsdemning (fra 1914 da elektrisitetsverket ble anlagt nedenfor Spikerbrukfallet) med krone og overløp i betong (fra fornyelsen av elektrisitetsverket i 1982).
.
Allerede på 1600-tallet var imidlertid Lomma demmet opp her med en laftedemning (laftedemning er omtalt under Aurevann). På den tiden trengte man vannkraft til å drive stangjernshammer og spikerhammer.

Dammen har vært fiskevann og badevann.

Kilder:
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek.
Skiforeningen.no
(Mars 2017)
Opplevelser langs Lomma. Folder laget av Bærum Elveforum og Bærum kommune 2017. Hovedforfatter: Odd Tore Saugerud. 

Glitredammen 2010. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart med historiske navn