Franzefoss Pukk

Franzefoss ble grunnlagt i 1919 som Franzefoss kalkmølle av skipsreder Wilhelm Bernhard Markussen. Han hadde kjøpt Hamang gård med Franzefossen og anla den føste bedriften her. Bedriften ble aksjeselskap, Franzefoss Bruk AS, i 1936. Nytt pukkverk og betongfabrikk ble oppført i 1948.

I 1959/1960 ble nytt steinknuseri oppført på Steinskogen. Ved åpningen var dette landets største pukverk.

Franzefoss Pukk avd. Steinskogen driver i dag (2019) med uttak av bergarten basalt (en hard mørk lavabergart) og mottak av asfaltflak. I tillegg er Grønn Vekst Norge etablert på anlegget med utsalg av miljøvennlig jord og jordprodukter.

Midt i steinbruddet lå tidligere, før steinbruddet ble etablert, husmannsplassen Lybråten (Lybråtan). Denne plassen hørte til Stein gård.

Kilder:
Borgen, Per Otto (2004). Asker og Bærum leksikon. Forlaget for by- og bygdehistorie
Franzefoss
Bærumskart

 

Franzefoss Pukk ved Steinskogen 2017. Sett fra syd. Kilde: Google.maps