Se også detaljkart og kart med historiske navn.

Engebråten har Adressen er Bjerkeveien 37 og 39.

Engebråen var husmannsplass under Bjerke som solgte ut den 15 dekar (mål) store plassen i 1795. I 1939 var småbruket på 30 dekar (mål) jordbruksareal. Småbrukeren Maurits Kirkeby hadde da 1 hest, 1 kalv, 2 kviger, 3 kyr, 1 svin og 20 høns. Det ble dyrket 3 dekar hvete og 1 dekar (mål) poteter.

Engebråtan er nå utparsellert til boliger, men våningshus og driftsbygning står fortsatt (2019).

Adressen er Bjerkeveien 37 og 39.

Kilde:
Lokalhistoriewiki
Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek.
Bærumskart

 

Engebråten
På bildet ser vi Øvre Bjerke med Engebråten rett bak. Sett fra sydøst. Bildet er tatt i 1969. Det hvite huset på Engebråten er det opprinnelige våningshuset fra første del av 1800-tallet. Det avlange røde huset er den opprinnelig driftsbygningen fra 1900.
Kilde: Bærum bibliotek