Bjerke (Diket)

Bjerke fikk navn etter Bokholder Gulbrand Bjerke som bodde her på 1800-tallet.
Det var en herskapelig bolig på Bjerke. Her bodde kontorsjefen ved Bærums Verk. Godseier Harald Løvenskiold bodde også en tid på Bjerke før han flyttet til "Slottet" (etter at dette var pusset opp på begynnelsen av 1960-tallet).
Stedet kalles av mange for Diket.

Lommedalsveien gikk tidligere rett forbi huset, men er nå lagt om.

For å se informasjon om gårdens eiendom, oppdeling, bygninger m.m. i dag, kan man gå til norgeskart.no, og skrive gårdsnavnet i søkefeltet. Velg deretter "SE EIENDOMSINFORMASJON". Huk av for "MARKER EIENDOM". Klikk eventuelt også på "VIS MER INFORMASJON".
På en PC kan man enkelt bare klikke på den gården/det stedet man ønsker informasjon om.

Kilde: Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek.

 

Bjerke (Diket) sett fra sydvest 2017. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart med historiske navn