AT-veien

AT-veien er navnet på den skogsbilveien som går på vestsiden av Lomma fra Guribysaga til Mattisplassen. Den ble bygget av ungdommer (mange fra Hedemark og Østfold) som ble utkommandert gjennom Arbeidstjenesten (AT) under siste krig. Arbeidet med veien ble startet i 1943 og fullført (strekningen fra Tverrelva til Plassedammen) etter krigen. Hovedformålet med veien var å hente ut ved fra de store skogsområdene langs Lomma. Det var et stort vedbehov under krigen. Mange mener tyskerne også ønsket å bygge veien for å få en forbindelse med Ringerike de kunne benytte hvis andre veier var stengt eller ble ødelagt.

Opptil 100 ungdommer kunne være i sving samtidig med hakke, spade og stubbebryter. De lå i telt, først ved Guribysaga. Teltene lå rett nord for fossen ved Guribysaga. Se detaljkart. Senere lå de ved elva ved Soterudhytta (se bildet ovenfor). Soterudhytta ble rekvirert fra Løvenskiold og var "kantine". (se bilde og detaljkart). Hytta ble bygget i 1938.
Leiren bestod av 15 "svensketelt" med gulv, en stor spisebrakke og kjøkkentelt. Det var en stor jobb å få fraktet alt dette inn på kronglete stier. (Kanskje Soterudhytta var kantine før leiren med kjøkkentelt ble bygget).

De måtte bruke hengebro eller vade elva for å komme til veien der de arbeidet. Varer ble fraktet i løpestreng.

Under arbeidet benyttet de traller som gikk på skinner til å frakte masse fra skjæringer til fyllinger. Rester av dette ligger ved inngangen til Lommedalsbanen.

Arbeidstjenesten (AT), var opprinnelig en ordning som ble innført av det norske Administrasjonsområdet sommeren 1940, og som i første omgang tok sikte på å skaffe nødvendig hjelp til landbruket. Senere overtok nazistene arbeidstjenesten, og den fikk også en militær rolle. Det ble obligatoriske utskrivninger av ungdommer, og disse ungdommene var tenkt satt inn i kamper på kontinentet på tysk side. Hjemmestyrkene gjennomførte flere aksjoner mot kontorer som sto for utskrivning. De som stakk av fra arbeidstjenesten var de opprinnelige "Gutta på skauen". Senere har dette blitt et begrep for all motstandsvirksomhet som foregikk i marka.

Mot slutten av krigen forlot tyskerne Soterudhytta, og den ble benyttet av Milorg (13312).

Kilde: Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget.
Grimestad, Sverre (2013). Nordmarka i nord. Deryers forlag, Oslo.
Budstikka 22.09.1944
Christensen. Trygve. (1995). Bærum og krigen 1940 – 1945. Bærum bibliotek.
Odd Joachim Olsen. Beboer i Kampeveien 48 i Lommedalen.


Se detaljkart
AT-veien rett nord for Guribysaga 2017. Veien går på skyggesiden av Lomma og er nå en kjørevei for tømmerbiler og en litt kjedelig sykkelvei. Foto: Knut Erik Skarning
Soterudhytta var "kantine" for arbeiderne. Bildet er tatt 2017. Foto: Knut Erik Skarning
Leiren ved Soterud. Kilde: Budstikka 22.09.1944