Gårder, plasser og boliger.
Historiske og andre opplysninger
Arkeologiske funn
Gamle veier
Gammel næringsvirksomhet, skoler, gruver, kirke og annet.
Nedenfor: Forstørrelse av området ved Verket.
Det anbefales også å gå til disse sidene:
Detaljkart (før og nå)
.

Gamle oversiktsbilder
Området rundt Kampen. Utsnittet ligger rett nord for midten av hovedkartet.
Typer av markører i kartet
Målestokk
Kilde kart: norgeskart.no
Lommedalen og Bærums Verks historie
200 m
Se også på:
Undervisningsopplegg
Området omkring søndre del av Glitredammen
Rognlivann
Pelsdyrgård
Historiske tidslinjer
Øvre Steinskogen
Lokalhistorie fra Lommedalen og Bærums Verk
Klikk på markørene ute i kartet for å få informasjon og se bilder.
Om nettstedet. Kontakt. Tilbakemelding
Fra krigen 1940 - 1945
Nordre Skollerud