Historiske tidslinjer for Lommedalen og Bærums Verk
Plasseringen av begivenheter på disskalaen er ikke nøyaktid
Tid 1000 f.Kr 0 1000 e.Kr 1600 e.Kr 1700 e.Kr 1800 e.Kr 1900 e.Kr 2000 e.Kr
                 
Europa                
                 
Norge   ........... Vikingetid ...................            
                 
Fornminner   Gravhauger
Helleritninger
Skålgroper
             
                 
Gårder   2-3 gårder
finnes i området
7-8
gårder
finnes i
området

Kirken eier
mange gårder

Svarte-
dauden
1350.
Dalen
ligger
øde
Mange gårder eies av
Kongen og av Godseiere
(Nesøygodset, Bærums verk)
Bøndene blir etter hvert selveiere.
Mange gårder deles.opp.
   

 

 

 

                 
Bærums Verk
Jernverket og eierene
  Primitive
jernhytter
ved Vøyen
og
Gommerud.
Første masovn
ved Wøyen.
Jern-
kompa-
niet
1624-
1640
Gabriel Marcelis
bygger masovn
i 1641 ved nåverende
Bærums Verk
Familien Krefting
1664-1766
Conrad
Clausen
1773-1787
Store
reformer
Peder Anker
1791-1824
Sammenslåing med
Bogstadgodset
Harald Wedel Jarlberg
1853-1897
Jernproduksjonen
nedlegges 1874
5 generasjoner Løvenskiold 1897 - ......................................................
                 
Næringsveier       Masovnen.............................................................................................................................................................        
  Støprivirksomhet...............................................................................................................................................................................................................................    
Bærums Verk     ? .......Trevareproduksjon....................  
                 
Skolen på
Bærums Verk
Omgangsskole Fastskole 1773........................................................................................... Elevene flyttes
til Lommedalen.
1934 ............
Nye skoler bygges på Bærums Verk fra 1995
                 
Bygninger   Den eldste hovedbygningen (ca. 1670) .................... Hovedgygningen (1764) som ble reist etter brannen og som vi ser i dag........................................................................................
  "Slottet" (1848) . Nåværende hovedbygning ...........................................................
Bærums   Vertshuset (1740) .............................................................................................................................................................................................................................
Verk   Lokalet (ca. 1915) ..........................................................................

 

Tid 1000 f.Kr 0 1000 e.Kr 1600 e.Kr 1700 e.Kr 1800 e.Kr 1900 e.Kr 2000 e.Kr
   
    ? ............................................. Guribysaga (1856-1986) .................................................................
    ? ....... Åmotsaga ..................................................................................................................................................................................................   Åmotsaga (1906-1962) ..............
    ? ....... Johnsrudsaga...........................................................................................................................................
Johnsrud Kasse og Trævarefabrikk.(1881-1983) ..
    Lommedalen Trævarefabrikk (1898-1970)
    ? ............ Bærums Verk Saga..............?
    ? ................................................. Bærums Verks Mølle (?-1917) .........
Mæringsveier   ? ....... Saga ved Vigfoss.........................................................................................................................................................................................................?
i   Fossli Skaftefabrikk (1905-1966)
Lommedalen   ...... Pelsdyrfarmer ......
    ? ....... Kullbrenning ........................................................................................................................................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . ?
    Lommedalens Meieri (1897-1975) ....
    Lommedalen Handelsforening (1876-1967)
    Lommedalsbussen (1923-?) ...................................................
    Bærums Verk
dørfabrikk (1953-1977) 
    ?..... Østerby Trevarefabrikk .....?
    AS Bonna-Ski (1939-1971)
    Kraftverket ved Ørretfallet (1918-?)
    Vannrenseanlegg ved Aurevann (1963-)
    Mølladammen Næringspark (2015-)

 

Andre   Ungdomslaget "Lausprett" og Solhaug (1894-) .......................................
aktiviteter i   Lommedalen Idrettslag LIL (1903-) .........................................
Lommedalen   Lommedalen skolekorps (1936-) ..