OM NETTSTEDET

Kontakt og tilbakemelding
Nettstedet er laget av Knut Erik Skarning.

Jeg flyttet fra Oslo til Bærums Verk i 1985, og jeg har alltid vært interessert i lokalhistorie.
Jeg har tidligere vært realfagslærer på videregående skole og er nå pensjonist.

Alle tilbakemeldinger om alt fra faktafeil, skrivefeil og kommentarer til layout og brukervennlighet mottas med stor takk.

Noen har sikkert flere opplysninger som bør være med på et slikt nettsted.

Jeg kan kontaktes på: 

e-post: knut.erik.skarning@online.no

Tlf: 959 10 307

Postadresse: 
Knut Erik Skarning
Linderudgrenda 10
1353 Bærums Verk

Takk
Jeg retter en spesiell takk til Kjell Hernes som har lest korrektur på hele nettstedet og kommet med mange forslag til forbedringer av form og innhold. Dette har vært til uvurderlig nytte.

Generelt om nettstedet 
Når man åpner nettstedet, kommer man til et oversiktskart over områder, som stort sett er skolekretsene i Bærum. Her kan man velge et område man vil se nærmere på ved å klikke på navnet, for eksempel Haslum. Hvert områdekart inneholder mange navn med markører til å klikke på.

Nettstedet er ment å være en hjelp til dem som ønsker å bli bedre kjent med lokalhistorien til de ulike områdene i Bærum. Hvor gammel er egentlig Nadderud gård? Hvilket gammelt hus ligger rett bak boligen min? Hvor gikk egentlig Pilegrimsleden? Hvor var det flyslipp under siste krig? Hva er historien bak Stabekk kino?

Nye områdekart vil bli lagt ut etterhvert som de blir ferdig. Det vil nok ta noen år før hele Bærum er ferdig.

På oversiktskartet man først møter, kan man også klikke på Aktuelle lenker, og finne lenker til digitaliserte bøker og nettsteder med mer utfyllende beskrivelser av relevant historisk stoff knyttet til Bærum. Jeg anbefaler sterkt å benytte disse. Mange gir fine oversikter over hele den historiske utviklingen i kommunen, og alt blir sett i sammenheng. Kartene jeg har laget inneholder først og fremst beskrivelser av enkeltsteder uten at sammenhenger og store linjer kommer frem.
Jeg anbefaler spesielt å gå inn på Rik på historie, en bok utgitt av Bærum kommune. Her kan man finne kortfattede og oversiktlige artikler om alt fra utviklingen fra steinalder og frem til i dag, om landbruk, om næring og industri, om arkitektur, om kirker og om krigsminner.

 

Hvordan bruke nettstedet
Når man klikker på en markør på et områdekart, kommer man til en beskrivelse med bilder. Her finner man historisk stoff om de enkelte gårdene, arkeologiske funn, gammel næringsvirksomhet, gamle veier og krigsminner. Noen steder er stoffet ispedd litt "krydder".  Beskrivelsene er ikke ment å gi en dyptgående faghistorisk presentasjon av stedene. Det kan man få ved hjelp av referansene og lenkene til aktuelle kilder som står under beskrivelsen av hvert sted.

På hvert områdekart finner man også lenker til mer generelt stoff om området, til kart med historiske navn (her kan man finne en del gamle navn som det ikke er laget markører for) og til oversiktsbilder.

På et områdekart kan man for eksempel klikke på en markør for en gård, og kommer man til en side der man, i tillegg til informasjon om gården, også kan velge å gå videre til en ny side med detaljkart. Da vil det være lettere å finne ut hvor en markør egentlig befinner seg, siden målestokken her er større enn på oversiktskartet.

Nettstedet kan studeres hjemme på en datamaskin, eller man kan ta en fot- eller sykkeltur for å se og utforske et område. Da kan man åpne kartene på et nettbrett, eller på mobiltelefonen, når man kommer til et sted man ønsker å vite mer om.

For lettere å se og klikke på de enkelte markørene, bør kartene forstørres. 
Hvis man bruker mobiltelefon, er det lettest å lese teksten i breddeformat.
Legg gjerne nettsiden inn som ikon på startsiden ved å gå inn på menyen i nettleseren og velge "Legg til på startsiden" eller lignende.

Lykke til med utforskingen av en spennende kommune.

Knut Erik Skarning